Kifordult husu csillagok boritoCzipott György író, költő. Mint a szerzetesek, akik erőt merítenek zsolozsmázó imáikből, úgy írja verseit és novelláit. Hátha eljut valakihez. Hátha meghallja valaki. De ha egyedül kell maradnia, akkor is mondja az imákat. Istenhez eljut. Isten hallja. És csak ez a fontos.
Nem árusít imákat. És nem is akaszkodik rá senkire. Választható marad.

Deák Mór